Pytania i Odpowiedzi

Naszą misją jest tworzenie coraz lepszych produktów dla lepszej przyszłości. Marzymy o przyszłości bardziej przyjaznej dla środowiska i korzystniejszej dla wszystkich. Aby osiągnąć ten cel, potrzebujemy najlepszych ludzi, którzy z pasją potraktują naszą misję i będą dumni z tego, kim jesteśmy.

Jakie są korzyści dla środowiska wynikające z zastosowania energii słonecznej?

Instalacja jednego panelu słonecznego Sun Pro Energy, jest jak posadzenie dwóch drzew. Wszystko to po to, aby wspólnie budować lepszą, zdrowszą przyszłość a przy tym oszczędzać na wydatkach za energię elektryczną. 

Energia słoneczna bezpośrednio kompensuje zakup energii elektrycznej z elektrowni węglowych i gazowych. Obniża to emisję dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu – silnego gazu związanego ze smogiem.

Ile mogę zaoszczędzić używając energii słonecznej?

W Sun Pro Energy każdy budowany przez nas system jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta. Dlatego każda elektrownia jest inna, a ilość pieniędzy, które można zaoszczędzić, zależy od wielu czynników, takich jak bieżące zużycie energii, aktualny dostawca energii, położenie geograficzne i rozmiar dachu.

 W zależności od sposobu użytkowania i rozmiaru dachu możesz obniżyć zużycie energii prawie do zera dzięki bilansowaniu energii. Zaczynasz oszczędzać od pierwszej chwili, gdy system zostanie włączony. Z obecnej faktury pozostaną ostatecznie opłaty stałe w wysokości kilkunastu zł miesięcznie.

Co to jest bilansowanie/netmettering?

Mówiąc prosto, bilansowanie to różnica między energią wyprodukowaną przez Twoją elektrownię słoneczną a energią jaką zużywasz w rocznym okresie rozliczeniowym. Jeśli zużyjesz więcej energii w ciągu roku, niż wygeneruje Twoja elektrownia, odkupisz tą energię od zakładu energetycznego. Jeśli zużyjesz mniej niż wyprodukujesz – nadwyżki Twojej energii zostaną zmagazynowane w sieci i będziesz miał 365 dni na ich odbiór.

Czy moja instalacja będzie spełniała przepisy budowlane i przeciwpożarowe?

Instalacje realizowane przez Sun Pro Energy zaprojektowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i rozwiązaniami technicznymi. Również wszystkie komponenty, których używamy, oraz sposób ich instalacji, spełniają wszystkie normy europejskie PN-EN.

Nasi technicy, projektanci i instalatorzy posiadają wszystkie wymagane pozwolenia i certyfikaty:

  • uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub
  • certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie systemów fotowoltaicznych.

Zgodnie z nowym prawem budowlanym wszystkie instalacje powyżej 6,5 kWp są uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. i wymagają zgłoszenia przez klienta do organów Państwowej Straży Pożarnej.

Czy panele fotowoltaiczne tracą wydajność wraz z czasem?
Wydajność paneli fotowoltaicznych pogarsza się z czasem ze względu na starzenie się krzemowych ogniw słonecznych i jest to zupełnie naturalne zjawisko. Technologia chłodzenia zastosowana w nowoczesnych modułach oraz prawidłowy projekt i montaż instalacji fotowoltaicznych spowalnia tempo degradacji.

Średniorocznie dobrej jakości moduł fotowoltaiczny traci 0,5% rocznie na swojej mocy.

Ile czasu minie od podpisania umowy do montażu?

W Sun Pro Energy gwarantujemy realizację usługi do 30 dni od podpisania umowy.

Kim jest doradca energetyczny?

Doradca jest przede wszystkim wiarygodnym źródłem aktualnych informacji i wiedzy. Doradca energetyczny posiada wiarygodne i najbardziej aktualne informacje na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, także dotyczące wsparcia finansowego inwestycji.

 Od naszych doradców możesz wymagać pełnej wiedzy w dziedzinie instalacji fotowoltaicznych. Nieustannie pogłębiamy nasze kompetencje. Oczekuj wykształcenia i profesjonalizmu, aby Twoja instalacja była fachowo zrealizowana.

Czy usługa doradcza Sun Pro Energy jest płatna?

Nie. Wszystkie porady naszych doradców są nieodpłatne. Nasi doradcy mogą bezpłatnie przeprowadzić profesjonalny audyt energetyczny, przygotować wstępną wycenę instalacji i przede wszystkim odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie oferowanych usług.

Co to jest audyt i czego się po nim spodziewać?

Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W czasie audytu doradca sprawdzi parametry techniczne istniejącej instalacji elektrycznej, rodzaj i stan pokrycia dachu, dobierze optymalne miejsce dla instalacji fotowoltaicznej, zbierze dokumentację techniczną i zdjęciową oraz przygotuje wstępną ofertę na podstawie rachunku za energię elektryczną. Oceni również możliwości przyłączenia instalacji oraz drogę okablowania.

Czy panele wytwarzają energię, gdy słońce nie świeci?

Odpowiedź brzmi: to zależy. Energia nie jest wytwarzana w nocy, gdy światło słoneczne nie jest dostępne. W godzinach dziennych ilość wytwarzanej energii jest proporcjonalna do ilości światła słonecznego docierającego do paneli. Pochmurne dni nie będą generować tak dużej mocy jak dni słoneczne, produkcja zimowa nie będzie tak wysoka jak produkcja letnia, ponieważ dni są krótsze. Mimo to niewątpliwie słuszne jest stwierdzenie, że instalacja fotowoltaiczna Sun Pro Energy generuje prąd przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych.

Czy można przy pomocy instalacji fotowoltaicznej ogrzać wodę?
Można, jednak wykorzystywanie energii elektrycznej bezpośrednio do ogrzewania wody jest nieekonomiczne. Lepszym rozwiązaniem jest wykorzystać energię z instalacji fotowoltaicznej do zasilenia pompy ciepła z wysokim parametrem COP, która dużo sprawniej ogrzeje potrzebną wodę.
Czy powinienem czekać na lepszą – bardziej wydajną technologię?

W Sun Pro Energy nie polecamy tego. Chociaż zawsze można spodziewać się niewielkich ulepszeń w technologii słonecznej, wydajność energii słonecznej w dużej mierze pozostaje niezmienna od jakiegoś czasu. Naszym zdaniem lepiej jest zainstalować energię słoneczną i zacząć oszczędzać już teraz.

Dodatkowo teraz możesz mieć pewność wykorzystania dotacji rządowej Mój Prąd w wysokości 5000 zł oraz skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Czy będąc użytkownikiem instalacji fotowoltaicznej od Sun Pro Energy będę posiadał prąd w trakcie awarii publicznej sieci elektrycznej?
Twoja elektrownia przestanie dostarczać energię elektryczną w przypadku awarii sieci i spadku napięcia. W takiej sytuacji falownik automatycznie wyłączy instalację.
Wymóg ten jest niezbędny ze względów bezpieczeństwa personelu pracującego przy urządzeniach sieciowych. Jeśli chcesz być niezależny od sieci publicznej, możesz zainwestować w rozwiązanie hybrydowe lub magazyn energii.
Jak długo potrwa instalacja?
W większości przypadków montaż instalacji zajmuje jeden dzień i szybko można cieszyć się swoim prądem ze słońca.
Co to jest OZE

OZE to skrót od Odnawialnych Źródeł Energii. Są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. My w swojej ofercie wykorzystujemy najbardziej efektywne źródło energii odnawialnej – promieniowanie słoneczne – moduły fotowoltaiczne.

Mój Prąd – Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dotację mogą się starać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną w mikroinstalacji fotowoltaicznej o wielkości od 2 do 10 kW, wyłącznie na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

O dotacje Mój Prąd nie mogą ubiegać się firmy.

Program skierowany jest do osób, które dotychczas nie otrzymały wsparcia w ramach jakiegokolwiek programu dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych ( w tym programu Czyste Powietrze ). Beneficjenci czyli korzystający z poprzednich programów tego typu nie będą mogli składać wniosków.

 

Czy doradca Sun Pro Energy wypełni za mnie wniosek o dofinansowanie?

Doradca nie opracowuje wniosku o dofinansowanie. W ramach prowadzonych nieodpłatnie usług doradczych może przekazać informacje służące wypełnieniu wniosku przez wnioskodawcę. Staramy się szczegółowo informować i edukować naszych klientów jakie kroki przedsięwziąć aby otrzymać pozytywne rozpatrzenie wniosku o dotację.

Mój Prąd – Ile pieniędzy można otrzymać?

W poprzednim naborze w ramach programu osoba fizyczna mogła otrzymać dotację pokrywającą do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5000 zł.

W naborze 3.0, który rusza 1 lipca jest to dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcianie więcej niż 3 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Koszty kwalifikowane to zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Wg oficjalnych doniesień NFOŚiGW do tej listy od przyszłego naboru dołączą jeszcze “dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej”. Być może chodzi o magazyny energii, pompy ciepła czy też punkty ładowania samochodów elektrycznych, które znajdują się w ofercie Sun Pro Energy.

Wszystkie te koszty muszą zostać poniesione od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r