Mój Prąd 5.0

 “Mój Prąd” to rządowy program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, ciepła i systemów zarządzania energią. Celem zaktualizowanego programu, jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikro instalacji fotowoltaicznych, wzrost auto konsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. Tegoroczna edycja jest odpowiedzią na nowy system rozliczeń Prosumentów – net-billing. Dla kogo przeznaczony jest program dotacji? Na jakie wsparcie mogą liczyć Prosumenci? Sprawdź!

moj proad 5.0

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi obecnie 31 tys. złotych, z czego:

 • sama instalacja PV – do 6000 zł,
 • instalacja PV przy zakupie innych elementów – do 7000 zł,
 • magazyn ciepła – do 5000 zł,
 • magazyn energii elektrycznej – do 16000 zł,
 • system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii) – do 3000 zł.

Mój Prąd 2023 – kiedy rozpoczyna się program?

Do V edycji programu Mój Prąd zostaną zakwalifikowane instalacje fotowoltaiczne zakończone od 1 lutego 2020 roku (decyduje data poniesienia kosztu za instalację). Oznacza to, że osoby zainteresowane dotacją z nowej edycji tego programu nie muszą czekać z wydatkami związanymi z inwestycją w fotowoltaikę. Piąty nabór rozpoczął się 22 kwietnia 2023 r. i potrwa do wyczerpania puli środków.

Na co dotacja?

W czwartej edycji można się starać o dofinansowanie na:

 • instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW – 10 kW
 • magazyn energii – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh,
 • magazyn ciepła* – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem,
 • system zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS.

* Dotacji podlegają jedynie urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost auto konsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikro instalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.

Dotacja z programu “Mój Prąd 4.0” a “Mój Prąd 5.0”– ile wynosi?

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji. Premiowany jest zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z komponentami towarzyszącymi. Poszczególne kwoty wsparcia sumują się. W czwartej edycji prosument mógł liczyć na maksymalnie 5 tys. zł dotacji do fotowoltaiki, do 7,5 tys. zł na magazyn energii, magazynu ciepła do 5 tys. zł, do systemu zarządzania energią HEMS/EMS do 3 tys. zł. W listopadzie ogłoszono podwyższenie kwot dofinansowania, tzw. program „Mój Prąd 5.0” (choć formalnie jest to nadal IV edycja). W nowej odsłonie programu, w przypadku magazynu energii dotacja wzrosła aż o 8,5 tys. złotych!
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi obecnie 31 tys. złotych, z czego:

 • sama instalacja PV – do 6000 zł,
 • instalacja PV przy zakupie innych elementów – do 7000 zł,
 • magazyn ciepła – do 5000 zł,
 • magazyn energii elektrycznej – do 16000 zł,
 • system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii) – do 3000 zł.

Ważne – wnioskodawcy którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach MP4 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku, koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica.

“Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna i “Czyste Powietrze”

Prosument może skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej (pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku), jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem. “Mój Prąd” nie łączy się z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

Czy skorzystanie z ulgi w podatku rolnym wyklucza otrzymanie dotacji z programu “Mój Prąd”?

Ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z preferencyjnymi kredytami, pożyczkami, czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych. W przypadku skorzystania z ulgi rolnej, nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

“Mój Prąd 5.0” – kto pierwszy ten lepszy

Pozytywne opinie o fotowoltaice oraz dostępne dofinansowania sprawiły, że elektrownie słoneczne zyskały ogromną popularność. Budżet poprzednich edycji szybko się rozchodził. W V edycji dofinansowania również są przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu.

“Mój Prąd” – kiedy złożyć wniosek?

Dofinansowanie z programu “Mój prąd” można otrzymać, gdy instalacja została zgłoszona. Wniosek można złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji, wcześniej nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

Gdzie znaleźć wniosek o dofinansowanie z programu “Mój Prąd”?

Od 31.03.2020 r. Beneficjent ma możliwość złożenia tylko wniosku online za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie – https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Konto na platformie można założyć przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej.

Jakie dokumenty do wniosku o dopłatę “Mój Prąd”?

Wymogiem przyznania dotacji będzie spełnienie warunków programu oraz przedstawienie stosownej dokumentacji:

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (wniosku) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej,
 • zaświadczenie / oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing,
 • faktura / faktury (lub paragony imienne) za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania,
 • potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury (lub paragonu imiennego),
 • zaświadczenie OSD potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy.

Dodatkowo:

 • dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu / uruchomienia magazynu energii elektrycznej,
 • pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie,
 • protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS).

Wzory dokumentów znajdziesz tutaj.

Wniosek składa się w terminie od 22.04.2023 r. do wyczerpania alokacji środków.

Ocena wniosku według kryteriów dostępu dokonywana jest zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w programie priorytetowym. Niespełnienie choć jednego z warunków skutkuje odrzuceniem wniosku, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany we wniosku.

Czy można skorzystać z dotacji w przypadku instalacji fotowoltaicznej zakupionej na kredyt?

Oczywiście, wystarczy przedstawić potwierdzenie z banku lub oświadczenie wykonawcy, że faktura została opłacona w całości lub kopie faktury z adnotacją “zapłacono przelewem”.

“Mój Prąd” – kiedy wypłaty?

Dotacje z programu “Mój Prąd” będą wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy o dofinansowanie. Informacje o podpisaniu umowy jest przekazywana beneficjentowi drogą elektroniczną.

Regulamin “Mój Prąd” – szczegóły programu

Pełen regulamin programu “Mój prąd” dostępny jest na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl.

Budżet programu “Mój Prąd”

Wyznaczony budżet wynosi 855 mln zł, jednak uwzględnia również środki przeznaczone na trzecią edycję programu. 

Czy można powiększyć aktualną instalację w programie „Mój Prąd”?

Nie. Program Mój Prąd dotyczy wyłącznie nowych instalacji i nie może dotyczyć wzrostu mocy na zamontowanej już instalacji. Jednak o dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu (dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł, dla pozostałych elementów, analogiczne jak w pozostałych przypadkach).

Czy dotację z “Mój Prąd” można otrzymać na dwie instalacje?

Tak, beneficjent może złożyć więcej niż jeden wniosek. Dotacja udzielana jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE).

Czy można otrzymać dofinansowanie na instalację wykonaną samodzielnie?

By otrzymać dotację z programu “Mój Prąd”, wnioskodawcy którzy posiadają niezbędne kwalifikacje mogą dokonać samodzielnego montażu zakupionej mikroinstalacji PV. Do wniosku należy dołączyć wtedy oświadczenie o samodzielnym montażu. 

Instalacje SUN PRO ENERGY  gotowe na program „Mój Prąd„

W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania objęte dofinansowaniem z programu „Mój Prąd”. W ramach kompleksowej obsługi, pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się ze specjalistą od energii ze słońca  aby otrzymać darmową wycenę instalacji. Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące aspektów formalnych, prawnych, a także technicznych Twojego przyszłego projektu.

Nasze referencje

Opinie naszych zadowolonych klientów są naszą najlepszą wizytówką. Zaufaj nam i Ty, a przekonasz się, że fotowoltaika od Sun Pro Energy to najlepszy wybór.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z realizacji naszej elektrowni i współpracą z Sun energy. Bardzo dobry kontakt z opiekunem, pomocny nawet po zakończeniu montażu, wszystko wyjaśnił, pomógł przy dotacji. Polecamy !

Anna K.

Instalacja Fotowoltaiczna 4,950 kW

Mogę polecić Sun Pro Energy z czystym sumieniem. Nie byłem pewien wielu kwestii ale doradca wszystko cierpliwie wyjaśnił, i wiem, że mam najlepiej dobrana instalację. Technicznie sztos, porządnie i bez żadnych problemów.

Norbert L.

Instalacja Fotowoltaiczna 7,14 kW

Bardzo dobra ekipa instalatorów. Sprzęt najlepszy, taki jak chciałem, zrobili w miesiąc i już mam zgłoszoną instalację i wymieniony licznik. Rewelacja , zero uwag.

Wojciech J.

Instalacja Fotowoltaiczna 9,86 kW

Profesjonaliści.

Jan R.

Instalacja Fotowoltaiczna 30,2 kW

Długo z mężem rozważaliśmy zakup instalacji fotowoltaicznej. Spotykaliśmy się wielokrotnie z doradcami różnych firm ale dopiero doradca z Sun Energy Pro przekonal nas do siebie swoją pomocną postawą, cierpliwością i szczerością. Dziękujemy Sun Pro Energy!

Ewelina i Ryszard W.

Instalacja Fotowoltaiczna 7,035 kW

Bardzo profesjonalnie wykonana usługa od początku do końca. Widziałem wiele instalacji fotowoltaicznych ale moja jest najładniejsza. Sąsiedzi przychodzą i pytają kto ją wykonał. Polecam firmę i instalatorów!

Radek L.

Instalacja Fotowoltaiczna 9,715 kW

Doradca Sun Pro Energy był jedynym, który wyczerpująco odpowiedział na wszystkie moje pytania. Wielki plus! Mam mały dach, ale dzięki doborze modułów o większej mocy instalacja jest taka jaka miała być. Polecam Sun Pro Energy.

Wiesław U.

Instalacja Fotowoltaiczna 7,290 kW

Jesteśmy bardzo podekscytowani naszą nową instalcją. Dziękujemy za profesjonalną obługę.

Ola i Marek K.

Instalacja Fotowoltaiczna 7,260 kW